Mesafeli Satış Sözleşmesi

TR

MADDE 1 – TARAFLAR

SATICI:

Firma Ünvanı: İLKE BEYAZ

Adres: VEZİRKÖŞKÜ SOK. NO:14 D:2 BEBEK MAH. BEŞİKTAŞ 34342 İSTANBUL

Telefon:

E-posta: info@figure.ist

ALICI: Müşteri

MADDE 2 – KONU

İşbu Sözleşme'nin konusu, Alıcı'nın // tarihinde elektronik ortamda sipariş verdiği aşağıda fiyatı ve nitelikleri belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki Tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. www.figure.ist – Satıcı'ya ait web sitesi.

Satıcı, Alıcı ve Sağlayıcı'nın hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı, bilgi verme yükümlülüğü, teslimata ilişkin usul ve esaslar ile diğer uygulamalar bu konuda yürürlüğe girecek yönetmelikle belirlenir.

MADDE 3 – SÖZLEŞMENİN ÜRÜNÜ


Ürünlerin cinsi ve cinsi, miktarı, marka/modeli, rengi ve fiyatı ….. maddesinde belirtilmiştir ve bu bilgiler ALICI tarafından onaylanmıştır. Satıcı tarafından daha önce imzalanmış olan Sözleşme'nin bu iki nüshasının altı imzalanarak Alıcı tarafından… tarihinde kabul edilmiştir. , bir kopyası ise Alıcı'nın posta adresine posta yoluyla gönderilecektir. Mal/hizmet, Alıcı'nın teslimatın yapılması için talep ettiği ……………….. adresine ……..'ye teslim edilecektir.

Ödeme türü:

Teslimat adresi:

Teslimatçı:

Fatura adresi:

Kargo bedeli:

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1. Alıcı, Sözleşme konusu ürünün temel özellikleri, satış fiyatı, fiyatın geçerlilik süresi, ödeme şekli ve teslimata ilişkin // www.figure.ist internet sitesinde belirtilen ön ve diğer bilgileri okuduğunu kabul ve beyan eder. Satıcı'ya ait // www.figure.ist internet sitesinden sipariş edilen, bu hususlar hakkında doğru bilgiye sahip olan ve elektronik ortamda satın alma işlemini onaylayan.

4.2. Sözleşme konusu ürün/ürünler, Alıcı'nın adresine veya her ürün için Alıcı'nın yerleşim yerinin uzaklığına göre gösterdiği kişi/kuruluş adresine ön bilgilerde belirtilen süre içinde teslim edilir. internet sitesi. Kargo ücreti Alıcı tarafından ödenecektir.

4.3. Sözleşme konusu ürün, Alıcı'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, bunların teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

4.4. Satıcı, Sözleşme konusu ürünü güvenli, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun, kullanım kılavuzu ve varsa garanti belgesi ile teslim etmekle yükümlüdür.

4.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için elektronik ortamda teyit edilmesi ve ürün bedelinin Alıcı'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarından silinirse, Satıcı'nın ürünü teslim etme yükümlülüğünden kurtulduğu kabul edilir.

4.6. Ürünün tesliminden sonra, Alıcı'nın kredi kartının, Alıcı'nın kusuru olmaksızın ehil olmayan kişilerce haksız veya kanuna aykırı olarak kullanılması nedeniyle ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı ürünü gönderecektir. Ürün, kendisine teslim edildiği takdirde 3 gün içinde Satıcı'ya teslim edilir. Böyle bir durumda nakliye giderleri Alıcı tarafından karşılanacaktır.

4.7. Sözleşme konusu ürün bedelinin Alıcı tarafından kredi kartı ile ödenmesi halinde, Alıcı ile kredi kartı sahibinin veya ürünün teslim edilecek kişinin farklı olduğu durumlarda doğabilecek tüm hukuki riskler; kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması Alıcı'ya aittir. Alıcı, bu gibi durumlarda zarara uğraması halinde Satıcı'dan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.8. Alıcı, Sözleşme konusu ürüne ilişkin ödemenin Alıcı tarafından bir bankanın ATM'sine veya bir banka şubesinde “hesaba yatırma” şeklinde yapılması durumunda kendisine ait bir banka hesabının IBAN numarasını göndermeyi kabul ve taahhüt eder. Sözleşme hükümleri gereğince ürün bedelinin Alıcı'ya iade edilmesi halinde kullanılmasına ilişkin olarak Satıcı'nın info@figure.ist web sitesindeki haklı ve eksiksiz bilgilerine ve Satıcı tarafından gerçekleştirilecek iade. Alıcı, IBAN numarasını tanımlandığı şekilde Satıcı'ya bildirmezse herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

4.9. Satıcı, Sözleşme konusu ürünü, hava şartlarının nakliyeye engel olması, nakliyenin kesintiye uğraması ve/veya teknik sebepler vb. mücbir sebep veya olağanüstü hallerde teslim edemezse, bu hususu Alıcı'ya bildirir. Böyle bir durumda Alıcı, siparişi iptal etmek, Sözleşme konusu ürünü varsa yenisi ile değiştirmek ve teslimatı engelleyen durumun ortadan kalkmasına kadar teslimat süresini ertelemek gibi seçimlik haklarından birini kullanabilir. Alıcı'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 30 gün içinde kredi kartına veya nakit olarak tek seferde geri ödenir.

4.10. Garanti belgesi olsun veya olmasın satılan kusurlu veya hasarlı ürünler, garanti koşulları dahilinde gerekli onarımın yapılması için Satıcı'ya gönderilebilir. Böyle bir durumda teslimat ücreti sadece Türkiye içinde Satıcı tarafından ödenecektir.


4.11. Alıcı'nın Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet etmesi/kalması ve/veya ürünün teslimat adresinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında olması halinde; ilgili yabancı devletin yürürlükteki kanunlarına göre her türlü gümrük, harç ve diğer mali yükümlülüklerden sorumlu olduğunu ve ürünün teslimi için talep edilecek ödemeleri derhal ve zamanında yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. tür. Ayrıca, Alıcı'nın adresinin Satıcı'nın anlaşmalı olduğu kargo şirketinin teslimat alanı dışında olması halinde, Alıcı, ürünün teslimatı veya teslimatı için talep edilecek tüm masrafları ödemeyi taahhüt eder/ işbu Sözleşme'de belirtilen Alıcı/Alıcılar tarafından Satıcı'nın anlaşmalı olduğu kargo şirketinin ilgili şubesinden satışına konu olan ürünler. Alıcı, bu hususta Satıcı'nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi tarafından önceden bilgilendirilecek olup, Alıcı dilediği zaman Sözleşme'yi feshedebilir.

4.12. Alıcı ve Satıcı, Sözleşme'nin başında yazılı olan yazışma adreslerinin tebligat için geçerli olduğunu ve bu adreslere yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.13. Satıcı, Alıcı'nın kayıt formunda belirttiği adresi veya güncellenen adresi, e-posta adresi, mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi veya diğer yollarla sabit veya cep telefonu aracılığıyla Alıcı ile iletişim kurma hakkına sahiptir. hatlarını iletişim, pazarlama, bilgilendirme ve diğer amaçlarla kullanabilirsiniz. Alıcı, işbu Sözleşme'yi kabul etmekle, kendisi ile yukarıda belirtilen şekilde iletişim kurma hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder.

4.14. Alıcı, Satıcı'ya ait internet sitesini kullanırken öncelikle yürürlükteki kanunlara uymayı ve bu kuralları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi halde tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Alıcı'ya aittir.

4.15. Alıcı, Satıcı'ya ait internet sitesini kamu düzenini bozacak veya başkalarını rahatsız ve sömürücü veya genel ahlaka aykırı veya hukuka aykırı bir amaç için veya başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanmayacaktır. Ayrıca hiçbir üyenin, hizmetlerin başkaları tarafından kullanılmasını engelleyici veya engelleyici herhangi bir işlem (spam, virüs, trruva vb.) yapma hakkı yoktur.

4.16. Satıcı'nın kendi internet sitesi üzerinden, Satıcı'nın kontrolünde olmayan ve/veya üçüncü kişilere ait veya onlar tarafından yönetilen başka internet sitelerine ve/veya diğer web içeriklerine link verilebilir. Bu linkler, Alıcı'ya yönlendirme kolaylığı sağlamak amacıyla verilmiştir, bu nedenle herhangi bir web sitesini veya web sitelerini yöneten kişileri teşvik etmez ve belirli web sitelerinde belirtilen bilgiler için herhangi bir garanti oluşturmaz.

4.17. İşbu üyelik sözleşmesinin maddelerinden birini veya birkaçını ihlal eden üye, bu ihlalden dolayı hukuki ve cezai olarak şahsen sorumlu olup, Satıcı'yı bu hukuki ve cezai sonuçlardan muaf tutacaktır. Ayrıca, konunun hukuk alanına taşınması halinde, Satıcı'nın üyelik Sözleşmesi'ne uymamasından dolayı üyeden tazminat talep etme hakkı saklıdır.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

Alıcı, işbu Sözleşme'nin 6. maddesinde belirtilen istisnalar dışında, Sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Alıcı, cayma hakkının kullanılması için belirtilen süre içinde Satıcı'ya faks, e-posta, telefon veya kalıcı veri taşıyıcısı ile teyit alarak bildirimde bulunur ve ürünün 6. maddede belirtilen ürünlerden biri olması şarttır. Şartlı olarak cayma hakkı kullanılabilen bu ürünlerin ambalajı açılmamış ve kullanılmamış olması şarttır. Alıcı'ya veya 3. kişilere teslim edilen ürünün Satıcı'ya gönderileceğini gösteren kargo teslim tutanağı örneği ve fatura aslı iade edilir. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli Alıcı'ya iade edilir. Fatura aslının gönderilmemesi durumunda varsa katma değer vergisi ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilmez. Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün kargo ücreti Alıcı tarafından ödenir.

MADDE 6 – CAYMA HAKKINA TABİ OLMAYAN ÜRÜNLER

Cayma hakkı süresi sona ermeden; Tüketicinin rızası ile yapılan hizmet sözleşmelerinde, fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmelerde, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz. tüketicinin talepleri doğrultusunda veya açıkça tüketicinin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, özelliği nedeniyle iadeye uygun olmayan, çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar; tüketici tarafından ambalajı açılmış olmak kaydıyla, bilgisayarların ses veya görüntü kaydı, yazılım ve sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler, gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler, ifasına ilişkin sözleşmeler bahis ve piyango hizmetleri, elektronik ortamda ifa edilen hizmetlere ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler; özelliği nedeniyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, son kullanma tarihi geçen veya süresi dolan ürünler, elektronik ortamda ve anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallar.

MADDE 7 – GENEL HÜKÜMLER

7.1. 18 yaşını doldurmamış, zihinsel engelli veya kanuni özürlü kişiler Satıcı ile herhangi bir satın alma işlemi gerçekleştiremezler.

7.2. Sistem veya kompozisyon hatalarından kaynaklanan yanlış fiyatlardan Satıcı sorumlu değildir.

MADDE 8 – YETERLİLİK

İşbu Sözleşme'nin ifasından dolayı doğabilecek ihtilaflarda, Bakanlıkça ilan edilen parasal sınırlar dahilinde, ALICI'nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri veya Tüketici Mahkemeleri yetkili yargı merciidir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı her yılın Aralık ayında

Bu sözleşme elektronik ortamda okunur, kabul edilir ve onaylanır. İşbu Sözleşme ile düzenlenmeyen hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili kanun hükümleri uygulanır.

SATICI ALICI

İLKE BEYAZ ………………

Tarih: Tarih:

Ön Bilgi Formu


TR

MADDE 1- TARAFLAR

1.1-SATICI:

Ünvanı: İLKE BEYAZ ŞAHIS ŞİRKETİ
Adres: VEZİRKÖŞKÜ SOK. NO:14 D:2 BEBEK MAH. BEŞİKTAŞ 34342 İSTANBUL Telefon:
E-posta: info@figure.ist

1.2 -ALICI: Müşteri

MADDE 2- KONU

Bu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait olan //www.figure.ist alan adlı internet sitesindeki elektronik tüketici siparişini verdiği ölçüde ve satış fiyatı belirtilen ürün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince masraf hak ve yükümlülüklerinin saptanması. Tüketici ile satıcı ve sağlayıcıların hak ve yükümleri, cayma hakkı, bilgilendirme süresi, teslimat ile diğer uygulama usul ve esasları, bu konuda gideceklerle belirlenecektir.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN


Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli yukarıdan görüldüğü gibi olup, bu bilgiler ALICI tarafından onaylanmıştır.

Ödeme Şekli:
Teslimat Adresi:
Teslim Edilecek Kişi:
Fatura Adresi:
Kargo Ücreti:

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1. ALICI, SATICI 'ya ait olan www.figure.ist alan adlı internet sitesinde satış arz edilen sözleşme konusu ürün www.figure.ist alan adlı internet sitesinde belirtilen ve yukarıda yer alan temel kullanım, satış fiyatı, fiyatların geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata İlgili ön bilgileri ve diğer bilgileri genişleterek doğru ve eksiksiz bir şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik nihai satın alma hakkında gerekli teyidi yükünü kabul ve beyan eder.

4.2. Sözleşme ürünü/ürünler, yasa ve düzenlemelerle belirtilen siparişin SATICI'ya ulaşmasını takip eden, her bir ürünü için ALICI'nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet üzerinde bulunan ön bilgiler içinde bulunduğu süre içinde ALICI veya gösterdiği tek kişi/kuruluşa teslim edilir. Kargo ücreti yurtiçi gönderilerde ücretsiz olup, kargo gönderilerinde ALICI tarafından karşılanacaktır.

4.3. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatlarını kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4. SATICI, sözleşme konusu ürün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik olaylarının teyit edilmiş olması ve ürün bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması yapıları. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse, SATICI ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6. Ürün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yöneticileriz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanım nedeni ile ilgili banka veya finans arzusunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI'ya gönderme zararları. Bu durumda nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.7. Sözleşme ürününün ödenmesinin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, ALICI ile kredi kartı sahibi ya da ürünü teslim etmek üzere kişinin kendisinden farklı kaynaklanabilecek olan, kartının yetkisiz kişilerce yasal ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere her türlü hukuki risk, ALICI'ya aittir. ALICI, bahşi geçen bölümlerin herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde SATICI'dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.8. ALICI tarafından, sözleşme konusu ürüne ilişkin ödemenin herhangi bir Banka'ya ait ATM cihazından ya da şubesinden “hesaba yatırma” şeklinde olması durumunda, ürün bedelinin işbu sözleşmede belirtilen hükümler kapsamında ALICI'ya iade edilmesi gerektiği hallerde kullanılmak üzere kendisine ait bir banka hesabına ait IBAN numaraları doğru ve eksiksiz bir şekilde SATICI'nın info@figure.ist mail adresine gönderilmesini ve SATICI tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat verilmesini kabul ve sonuçlandırır. ALICI, işbu maddede bahşi geçen şekilde IBAN numarası SATICI'ya bildirmediği takdirde herhangi bir talepte bulunamaz.

4.9. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi götüren hava muhalefeti, ulaşımın geçtiği gibi olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler vs. Bu durumda ALICI siparişin iptal defteri, sözleşme konusu ürün varsa emsali ile değiştirmeni, ve/veya teslimat sürecini engelleyici emri ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanır. ALICI'nın siparişini iptal etmesi halinde ödediği tutar 30 gün içinde kendisine kredi kartına iade yöntemiyle veya nakit ve defaten ödenir.

4.10. Garanti belgesi ile satılanlar olan veya olmayanların arızalı veya bozuk olanlar, garanti hükümleri içinde gerekli olanların yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu durumda Türkiye içinde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.


4.11. ALICI, Türkiye Cumhuriyeti sınırı dışında ikamet ediyor/ bulunuyor ve/veya ürün teslim adresi Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunuyorsa, ikamet ettiği/bulunduğu ve/veya ürünü teslim merkezinin söz konusu üretim alımı nedeniyle yasa, yönetici ve ilgili yasal düzenlemeleri başlayarak tahakkuk ettireceği gümrük vergisi, harç ve sair her türlü mali yükün kendisine ait ürünleri, üretimi teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm ödemeleri elden ve benzeri şekilde yerine getiriri ni kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca ALICI'nın adresi SATICI'nın anlaşmalı olduğu kargo firmasının dağıtım dışında kalmakta ise, ALICI dilerse ürünlerini teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm masraflar ve bedelleri ödemeyi veya SATICI'nın anlaşmalı olduğu kargo firmasının ilgili şubesinden satış konu olan ürün/ürünleri iş bu sözleşmede yer alan alıcı/alıcılar tarafından teslim alınacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu durum hakkında ALICI SATICI'nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından önceden bilgilendirilecek olup, ALICI dilerse sözleşmeden dönebilir.

4.12. ALICI ve SATICI işbu sözleşmenin sonundaki yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.13. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt koruması belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve mektup, e-posta, SMS, depolama ve diğer içerikli iletişim, telefon pazarlama, diğer amaçlarla ALICI'ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI'nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim kullanımında bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

4.14. ALICI, SATICI'ya ait internet verilerini yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları korumaya almayı baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai kısıtlamalar tamamen ve münhasıran ALICI'yı bağlayacaktır.

4.15. ALICI, SATICI'ya ait internet muhafazaları hiçbir şekilde kamu düzenini korsanlar, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılmaz. Ayrıca, üye hizmet hizmetlerini kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı amaç (spam, virüs, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

4.16. SATICI'ya ait internet çıkışı üzerinden, SATICI'nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kullanıcıya sahip olduğu ve/ veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere bağlantı kurabilir. Bu linkler ALICI'ya yönelme yönünü elde etmek konmuş herhangi bir web sitesinde veya o siteyi işleten kişiyi desteklemekte ve Link verilen web çıkışını hesaplamaya yönelik herhangi bir garanti kapsamını taşımamaktadır.

4.17. İşbu İngiltere'nin içinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını koruyan üye işbu kuşatma nedeniyle cezai ve hukuki olarak mütevelli sorumlu olup, SATICI'yı bu savunmaların hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. ayrıca; işbu konuşma nedeniyle, olay hukuk alanında intikal ettirilmesi halinde, SATICI'nın üyeye karşı üyeliğine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

MADDE 5- ÇAYMA HAKKI

ALICI, işbu sözleşmenin 6. Maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sözleşme konusu ürünün kendisine ait veya gösterdiği adresteki kişi/ kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma teklif eder. Cayma kullanımının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya teyidi alınmak suretiyle faks, e-posta, telefon veya sürekli bir veri taşıyıcısı ilede bulunulması ve ürünü 6. maddede belirtilen ve cayma kullanımın şartı olarak kullanılabilir, ambalajın açılmamış, kullanılmamış olması sağlanacaktır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişi veya ALICI'ya teslim edilen ürün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile faturanın aslının gecikmesi. Bu belgelere ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı çıkışız ise KDV ve varsa satış yasal vergileri iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

MADDE 6- ÇAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, uygulamanın izni ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri, fiyat borsası veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler, tüketicinin uzantıları veya genel olarak onun kişisel gereksinimleri kapsamı kapsamında, kapsamlı olarak geri verileye kadar verilebilen olmayan ve çabuk bozulmaya neden olan veya son Kullanım tarihi geçme ihtimalleri olanların teslimine ilişkin sözleşmeler, tüketici tarafından ambalajının açıklanmasının sona ermesiyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler, gazete, dergi gibi koruyucu yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler, bahis ve piyangoya tarafından verilen hizmet ifasına ilişkin sözleşmeler, Acil ifa edilen hizmetler ve haneye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler, ile ayrıca, sınırlarına göre iade edilemeyecek ürünler, tek tüketilen ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler, elektronik yangın anında elektronik ifa edilen hizmetler ve eve anında teslim edilen mallar için cayma hakkını elde etmek.

MADDE 7- GENEL HÜKÜMLER

7.1. 18 yaşındaki küçük gruplar ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler SATICI'dan alış-verişe baktı.

7.2. Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir.

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca her yıl Aralık ayında ilan edilen parasal kısıtlamalar kapsamında ALICI'nın mal veya hizmet satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Mahkeme Tüketicileri yetkilidir.

Bu sözleşme, elektronik ortamda okunup, kabul edilerek, teyit edilmiştir. İşbu sözleşmede düzenlenmemiş masraflarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaktadır.

SATICI ALICI

İLKE BEYAZ ŞAHİS ŞİRKETİ ………………

Tarih: Tarih:

Ön Bilgilendirme Formu